På grund av tekniska problem är våra formulär för shop och ny medlem ur funktion


Medlemsansökan


Om Du vill ansöka om medlemskap, e-posta till medlem@sabelskjold.se ange enligt nedan.
Namn:
Adress:
Postn och ort:
E-post:
Födelsetal: [år-mån-dag]
Telnr:
Min koppling till Sabelskjöld, ange dina släktingars för- och efternamn, födelse- och ev dödsår från dig själv tillbaka till en ana i början av 1800-talet.


Vi behöver en referens till någon släkting som är Sabelskjöldare som visar hur din anknytning till släkten ser ut.

Medlemsavgiften är 100 kr/år per person. Familjemedlemmar är också välkomna som medlemmar. Barn över 18 år räknas som egen medlem och då är avgiften densamma. 

Kvinnor som tillhör föreningen eller som gifter sig med medlem i föreningen har dessutom möjlighet att bära den Sabelskjöldska brudkronan från 1600-talet. Om Du väljer att bli medlem i vår förening så hoppas vi att du ska trivas hos oss och dela vår stolthet över att vara Sabelskjöldare.

Intressant information om vår släkt finns att hämta i föreningens material. Minst lika intressant och roligt är det att träffa Sabelskjöldare på våra möten och ta del av deras kunskaper.
 
Vi ses på nästa släktmöte.
Styrelsen